Mitä teen, jos lattiakaivo ei vedä? tiistai 19. maaliskuuta 2019

Poista lattiakaivon kansiritilä ja puhdista siihen kerääntyneet irtohiukset ja muu lika
harjalla. Kaada kaivoon viemärinavausainetta. Käytä ainetta kohtuullisesti ja ohjeiden
mukaan. Kokonaan tukkeutunutta lattiakaivoa ei saa avata itse, vaan ota yhteyttä
huoltoyhtiöön. Älä laske tukkeutuneen lattiakaivon päälle lisää vettä.


Asukkaan vastuulla on pitää lattiakaivot ja lavuaarit puhtaina ja ilmoittaa vuodoista,
halkeamista tai muista vioista, kuten tukkeumista tai huuhtelujärjestelmän vioista.
Taloyhtiö vastaa yhtiön asentaman lattiakaivon, hajulukon ja putkistojen kunnossapidosta
ja viemäritukoksien avaamisesta.
Lue lisää: https://asumisentietopankki.fi/viemari-tukossa/